Bedrijfswagen inrichten / SternTec, specialist in het inrichten van bedrijfswagens

Disclaimer

Het samenstellen van de internetpagina's van SternTec Bedrijfswageninrichting gebeurt met grote zorg. Desondanks kan het voorkomen dat informatie onvolledig of onjuist op de pagina's is terechtgekomen. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de aangeboden informatie. SternTec Bedrijfswageninrichting of haar medewerkers kunnen evenmin aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen of opgelopen schade vanwege de aangeboden informatie.

Op de internetpagina's van SternTec Bedrijfswageninrichting staan enkele links die verwijzen naar internetpagina's van derden die niet onder het domein van SternTec Bedrijfswageninrichting vallen. Op de inhoud van deze pagina's hebben de medewerkers van SternTec Bedrijfswageninrichting geen enkele invloed. SternTec Bedrijfswageninrichting of haar medewerkers aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de aldaar aangeboden informatie.